Nawigacja

O NAS REGULAMIN GODZINY PRACY

ŚWIETLICA

O NAS

Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie kl. O, I-VI oczekujący na odwóz, dodatkowe zajęcia oraz uczniowie zamieszkali w Parchaniu - wyłącznie na pisemną prośbę rodziców w wyjątkowych sytuacjach np. nieobecności rodziców.

W świetlicy realizowane są zajęcia:

 • rozwijające umiejętności manualne – malowanie farbami, rysowanie, wycinanie, sklejanie, wydzieranie,
 • rozbudzające zainteresowania czytelnicze i wzbogacające posiadane wiadomości – czytanie baśni, legend, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne,
 • kształtujące umiejętności wypowiadania się na dany i dowolny temat,
 • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy – konkursy, rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów, odrabianie pracy domowej
 • kształtujące umiejętność współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej,
 • kształtujące umiejętność przestrzegania zasad, rozmawiania, słuchania, utrzymywania porządku i troski o wspólne mienie.
 • gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

                   Uczniowie mogą korzystać z gier  planszowych zgromadzonych na świetlicy. Prace uczniów wykonane na zajęciach świetlicowych eksponowane są na gazetce ściennej dekorującą korytarz. Uczniowie  często pomagają przy wykonywaniu dekoracji holu szkolnego podczas imprez szkolnych. Na zajęciach świetlicowych realizowane są również zajęcia o tematyce prozdrowotnej i proekologicznej. 

Opiekunem świetlicy jest p. mgr Kamila Gąsiorek.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
  Parchanie 38, 88-110 Inowrocław
 • (52) 351-27-27

Galeria zdjęć